Loading...

Koop informatie

belastingvoordeel huis kopen portugal

Belastingvoordeel Portugal

Belastingvoordeel Huis Kopen Portugal

Belastingvoordeel huis kopen Portugal – Door het Portugese parlement is er voor de begroting van 2013 een wetsvoorstel aangenomen dat o.a. er zorg voor draagt dat pensioenen in Portugal, voor niet-gewone ingezetenen, belastingvrij zijn. Dit geldt niet voor degene in Portugal die al resident zijn. Het doel waartoe het wetsvoorstel moet leiden is dat deze “niet-gewone ingezetenen”, ofwel de welgestelde buitenlanders, emigreren naar Portugal. Dan kan daar tien jaar lang worden genoten van het belastingvoordeel, vanaf het moment van aanmelding en registratie bij de PT belastingdienst.

Hier volgen de basisvoorwaarden voor het inschrijven als “niet-gewone ingezetenen” bij de Finanças om van belastingvoordeel te kunnen profiteren:belastingvoordeel huis kopen portugal

– U bent niet belastingplichtig geweest in Portugal voor de afgelopen vijf jaar;
– U bent aantoonbaar fiscaal resident geweest buiten Portugal voor de afgelopen vijf jaar;
– Uw inkomen komt van een ander land dan Portugal.

Het is verstandig om voor deze, in Portugal, nieuwe belastingplichtige te kijken naar het belastingverdrag om belastingontduiking en dubbele heffing tussen uw land en Portugal te voorkomen. Dit om er zeker van te zijn dat het u een belastingvoordeel oplevert en niet een nadeel.

Het verkrijgen van belastingvoordeel in Portugal

Nederland:

Wie er over pensioen inkomen en sociale zekerheidsuitkering mag belasten staat onder lid 1 in artikel 18 geformuleerd; Portugal mag belasten: indien resident en inkomen in Portugal.

Let wel: lid 2 van artikel 18 geeft aan dat indien er wordt voldaan aan de volgende criteria, Nederland de mogelijkheid heeft om alsnog belasting te heffen

  1. belastingvoordeel huis kopen portugalIn Nederland zijn er fiscale voordelen behaald bij de opbouw van pensioen en lijfrenten;
  2.  Er wordt door Portugal geen belasting geheven tegen het algemene tarief en/of Portugal betrekt voor minder dan 90% deze inkomsten in de heffing;
  3. In een kalenderjaar dient het totale bedrag aan pensioen en lijfrente hoger te zijn dan € 10.000.

Hieruit valt te concluderen dat Nederlanders met een pensioen niet in aanmerking komen om van dit belastingvoordeel in Portugal te profiteren. In het Nederlands-Portugees belastingverdrag wordt gesteld dat Nederland over de pensioeninkomsten belasting mag blijven heffen. Dit ondanks dat u een “niet-gewone ingezetene” in Portugal bent.

Echter is er wel een belastingvoordeel voor Nederlanders met inkomen uit rente en dividend. Portugal heeft ook hier een vrijstelling voor, en hier mag Nederland maximaal 10% belasting over heffen.

België

Voor Belgen geldt het belastingvoordeel huis kopen Portugal wel! In Portugal profiteren de Belgen wel van de inkomstenbelastingvrijstelling voor hun te ontvangen pensioen en inkomen uit rente en dividend, op voorwaarde dat u voldoet aan de volgende eisen:belastingvoordeel huis kopen portugal

– U woont (als resident in Portugal) aantoonbaar meer dan de helft van het jaar in Portugal.
– U dient afgemeld te zijn bij de belastingautoriteiten in België en uitgeschreven te zijn bij het rijksregister in België
– De afgelopen vijf jaar bent u niet belastingplichtig geweest in Portugal
– De afgelopen vijf jaar bent u aantoonbaar resident geweest buiten Portugal
– Uw pensioen moet afkomstig zijn uit de periode dat u bij een privaat of publiek overheidsbedrijf werkzaam was in België.

Specialistisch advies over belastingvoordeel

Voor geïnteresseerden is het altijd verstandig om extra advies in te winnen betreffende belastingvoordelen op uw specifieke situatie, zo kan u er zeker van zijn dat u niet voor onaangename financiële verrassingen komt te staan. Vanzelfsprekend kunnen wij u daarbij helpen.