Loading...

Koop informatie

belasting huis kopen portugal

Belasting huis kopen Portugal

Belasting huis kopen Portugal

Belasting huis kopen Portugal – Wanneer u overgaat tot het kopen van een huis in Portugal zult u te maken krijgen met de Portugese belastingdienst (Financas). Als huizenbezitter en niet-resident bent u verplicht een fiscaal verantwoordelijke in Portugal aan te stellen. Dit moet om de communicatie tussen u en de Portugese belastingdienst goed te laten verlopen. Deze fiscaal verantwoordelijke kan naast de correspondentie met de belastingdienst ook uw bankafschriften ontvangen en er zorg voor dragen dat de uitstaande betalingen door uw bank voldaan worden. In Portugal ontvangt u jaarlijks de belastingaanslag. Dit gebeurt meestal in de maand maart.

Belastingkaart in Portugal

Bij de aankoop van vastgoed in Portugal zult u een belastingkaart (cartão de contribuinte) aan moeten vragen bij het belastingkantoor ter plaatse. Deze belastingkaart is al vereist bij het kopen van uw huis in Portugal. De kaart dient u daarna ook bij alle handelingen met de belastingdienst en bankzaken nodig te hebben.

Alle belastingen op een rijtje

Wanneer u vastgoed in Portugal bezit maar geen resident bent, kan het zijn dat u met de volgende belastingen te maken krijgt:

  • Overdrachtsbelasting (IMT: Imposto Municipal sobre Transmissões).

Dit is een gemeentelijke belasting en wordt geheven over de verkoopwaarde van het vastgoed in Portugal. Dit staat ook vermeld in het koopcontract. Wanneer de verkoopwaarde van uw huis in Portugal onder de 80.000 euro ligt wordt er geen IMT geheven. De hoogte van het percentage belasting dat u moet betalen hangt af van het eigendom. Bijvoorbeeld voor een stuk grond wordt ongeveer 6,5% overdrachtsbelasting betaald.

Bij het kopen van een woning in Portugal is het percentage belasting afhankelijk van de aankoopprijs. Bij woningen tussen de 120.000 euro en 540.000 euro dient u rekening te houden met een percentage tussen de 5 – 7%. Des te hoger het bedrag des de hoger uw belasting. Bij het kopen van een huis met een waarde van boven de 540.000 euro wordt de belasting hierover weer lager. Deze bedragen variëren per jaar.

  • Onroerendgoedbelasting (IMI: Municipal sobre os Imóveis)

Ieder persoon of entiteit die onroerend goed bezit in Portugal is voor de IMI belastingplichtig. Het belastingtarief voor landelijk onroerend goed (rústico) is altijd 0,8%. Het belastingtarief voor stedelijk (urbana) onroerend goed zal tussen de 0,2% en 0,5% liggen, afhankelijk in welke gemeente uw woning staat.

  • Zegelbelasting (Imposto de selo)

In Portugal dient u bij belangrijke officiële documenten zoals hypotheken, verzekeringspolissen etc., belasting te betalen. In sommige situaties betaalt u een vast bedrag. Ook kan het voorkomen dat u een percentage van de waarde van het bedrag dat in het document vermeld staat dient te betalen. Dit is dan meestal een percentage van ongeveer 1,5%.

Goed om te weten met betrekking tot belasting huis kopen Portugal

Wanneer u zich wilt inschrijven als niet-gewone ingezetene om van het belastingvoordeel te genieten gelden er weer andere regels wat betreft de aanvraag van een belastingkaart en dergelijke. Ons team van Huis te Koop Portugal heeft veel ervaring bij het begeleiden van personen voor de aanvraag van deze status “niet-gewone ingezetene”.